Bokprat - Möten med människor

Tisdag 1 december 2020 kl. 18:30-19:30

Journalisten, TV- och radiorösten, numera Nykarlebybon Kaj Kunnas har den gångna hösten givit ut sin andra Kohtaamisia-bok.

VARI KAJ 1