Från ullstapel till stickat plagg

Onsdag 6 oktober kl. 18:30-20:00

Suomalainen villa -mediainfluencerna Anni och Jenni berättar hur den finska ullen på ett kvalitativt och effektivt sätt tas om hand genom att ta små steg.