Personlig utveckling

Under denna föreläsning kommer Monica Fagernäs-Heselius att prata om QE-healing. Hon kommer också att prata om hur man på ett
helande sätt kan prata med sina barn, sig själv och andra mänskor både i krissituationer men också till vardags.

Pris 23 €, då ingår även kaffe/te och kaka.