Personlig utveckling - änglakort

Dags för föreläsning 2, i en serie av 3, var temat är personlig utveckling.

Vi ska bekanta oss med änglakort samt andra positiva kort som stöder dig i din personliga utveckling. Vi går igenom några olika kort typer som du kan använda för att stödja din intuition och lära dig våga lite på det du känner samt hur du känner skillnad på intuition och andra tankar.

Om du har en egen packe med kort som du vill lära dig förstå o tolka bättre kan du ta med den.

Kaffe & kex serveras. Pris 23 €. Anmäl dig nedan.