Portvinsprovning 23.10.2020 kl. 19-20:30

Under ledning av portvinsconneisseur sommelier Glenn Sundstedt får vi smaka på totalt 5 st. olika portviner, allt från vitt portvin till en vintage port från 1999. Till alla portviner dukas små tilltugg upp.