SLÖJDSÖNDAG

Jag anmäler mig till slöjdsöndag 28.1.2018, 60 €. I priset ingår 1-2 workshops, föreläsning, besök vid Österbottens museum samt lunch. Du kan välja en workshop på förmiddagen och föreläsning på eftermiddagen eller workshops både på för- och eftermiddag.

Workshops 1 och 2 är på svenska. 
Workshops 3-4 är på svenska men handledning ges också på finska.
Workshops 5-6 är på svenska.
Workshop 7 är på svenska men handledning ges också på finska.
Föreläsningen är på engelska.