SLÖJDSÖNDAG

Pris för slöjdsöndag 28.1.2018 är 60 €. I priset ingår 1-2 workshops, föreläsning, besök vid Österbottens museum samt lunch. Du kan välja en workshop på förmiddagen och föreläsning på eftermiddagen eller workshops både på för- och eftermiddag. Mer info om workshops och deras innehåll finns här till höger.

Nu kan du också anmäla dig enbart till föreläsningen med Jonna Hietala och Sini Ellen. Pris 10 €, betalas vid dörren. Föreläsningen är i Folkhälsanhuset Wasa, i Eksalen.

Arrangörer för Slöjdsöndagen är Stiftelsen Juthbacka, Österbottens hantverk rf/Hantverkets hus Loftet, Slöjdvetenskapen vid Åbo Akademi Vasa, Västerbottens länshemslöjdsförening i samverkan med Kulturösterbotten, Slöjdlärarutbildningen vid Umeå universitet, Korsholms vuxeninstitut och Vasa arbis.

Workshops 1 och 2 är på svenska. 
Workshops 3-4 är på svenska men handledning ges också på finska.
Workshops 5-6 är på svenska.
Workshop 7 är på svenska men handledning ges också på finska.
Föreläsningen är på engelska.

Kl. 11:00 - 13:30
Workshops 1, 2 och 3.

Kl. 13:30 - 14:30
Lunch på Folkhälsanhuset Wasa.

Kl. 14:30 - 15:30
Föreläsning.

Kl. 15:30 - 17:30
Workshops 4, 5, 6 och 7.