Zonterapi för hemmabruk - introduktion

Vad är ZONTERAPI? En behandlingsmetod, där man genom att behandla zonreflexer på foten ger impulser åt kroppen att starta de läkande processerna och balansera muskulatur, inresekretoriska funktioner, ämnesomsättning och organens optimala fuktion. En behandling i sig läker inte, utan skapar förutsättningar för kroppen att fungera så optimalt som möjligt. Till en början behandlade man mest fötter och öron, men forskningen har visat att vi på kroppen har drygt 30 olika zonsystem med olika reaktioner. En del system är långsamma men långverkande, andra snabba med kortverkande, en del inriktade på muskulatur, andra på skelett och leder etc.

Vi börjar serien kurskvällar med en introduktionskväll var vi går igenom vad man kan och inte skall göra själv, reaktioner på behandlingar och övar på olika grepp och tekniker. Föreläsare Viveca Nylund som har lång erfarenhet av zonterapi.

Tisdag 18 september kl. 18-21, Juthbacka herrgård.

Kursen räcker alltså 3 timmar, då håller vi också en kort paus. Vi kommer att gå igenom teori, men också öva praktiskt. Med sig behöver man anteckningsmaterial, en handduk och en lotion.

För att kunna gå på de efterföljande tillfällena, måste du gå på introduktionen. Du kan alltså delta i tillfälle 1 och 3 eller så är du med på alla fyra.

Pris: 20 €.