Luento - "Coronaslöjd"

Keskiviikko 17.2.2021.
Klo 16:00 - 17:00.
Ilmainen.

Ruotsinkielinen luento

"Coronaslöjd" - slöjdundervisning på distans, en omöjlighet?"
Professor Mia Porko-Hudd och universitetslärare Juha Hartvik från Åbo Akademi berättar om resultaten från sin studie om hur slöjdlärare genomförde distansundervisning våren 2020. Vad blev möjligt att göra och vad lämnade kvar av verksamheten när slöjdsalen, materialen och verktygen samt elevgruppen och den handledande läraren inte var tillgängliga? Studien visar att slöjdundervisning på distans inte var en omöjlighet, men att verksamheten ändrade karaktär. Kom med och lyssna och diskutera!

 

Mia Porko Hudd 2020

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Juha Hartvik 2020