Moderna sagor

Stiftelsen Juthbacka är projektägare till det Leaderfinansierade projektet "Moderna sagor - interaktivt berättande i digital form". Samarbetspart är Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Novia.

Projekttiden är 1.8.2019 - 30.4.2021.