Pensionärslunch
Hej alla hungriga pensionärer! N u börjar vi med en mycket efterfrågad pensionärslunch, den serveras kl.12:30- 13:30, pris 7,50 €, visa upp ert pensionärskort. Välkomna!

Juthbacka kartalla