Moderna sagor

Stiftelsen Juthbacka är projektägare till det Leaderfinansierade projektet "Moderna sagor - interaktivt berättande i digital form". Samarbetspart är Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Novia.

Projekttiden är 1.8.2019 - 31.8.2021.

Våra finansiärer och genomförare:

logoremsa

 

 

Vi vill även rikta ett varmt tack till vår finansiär

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.