Kulturcentrum

Grabakgrund 5903

Varmt välkomna till Juthbacka kulturcentrum!

 

Ing-Marie Ohls
Projektkoordinator
  
 
  050-597 0588

  ing-marie.ohls@juthbacka.fi

 

Projektverksamhet

Moderna sagor

Projektet ska skapa en kreativ miljö genom att sammanföra berättare av moderna sagor med spelutvecklare och utvecklare av digitala medier. Vid workshops ta fram 3-5 moderna sagor i form av spel, digitala medier eller applikationer för barn och ungdom. I projektet kombineras modern teknologi (digitala lösningar, IKT, applikationer, speldesign m.m.) med sagoberättande för att skapa socialt hållbara spel och virtuella berättelser för barn.

Projektägare: Stiftelsen Juthbacka sr. Samarbetspart: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Yrkeshögskolan Novia).

Projekttid: 1.8.2021-31.8.2021.

Finansiärer:

Kan själv

Projektet ska lyfta fram det äkta, det genuina och det traditionella både vad det gäller mat och hantverk. Glömda tekniker, gamla mönster, beprövade maträtter och äkta gemenskap, vi lyfter fram dessa och gör dem intressanta och tillgängliga igen! Vi lär oss av varandra, gammal som ung, lokalbefolkning och nyinflyttade, vi bildar en stor gemenskap för umgänge, utbyte och utveckling!


Projektägare: Stiftelsen Juthbacka sr.


Projekttid: 1.3.2017-31.8.2018.

Finansiärer: